A szerződés nyelve: MAGYAR.

A szerződéseket nem iktatjuk.

Bevezető rendelkezések

Az alábbi szerződési feltételek a Lógó József egyéni vállalkozó(Adószám: 60721712223 Nyilvántartási szám: 22279966 (a továbbiakban „Whey-protein.hu”), mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó cég által üzemeltetett „Whey-protein.hu” weboldalon történő vásárlás feltételeit tartalmazza. A vásárló a megrendelésével az alábbi feltételeket – amely az Európai Unió ide vonatkozó 97/7/EK irányelveire épülő 17/1999. (II.5.) Korm. rend. előírásainak figyelembe vételével készült – elfogadja.

Kérjük, hogy a weboldal használata, illetve a rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el, esetleges kérdésével forduljon hozzánk bizalommal!

Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és a „Whey-protein.hu” weboldalán rendelést küld, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön és az üzemeltető Whey-protein.hu között létrejött. A Whey-protein.hu fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa a szerződést, a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhatnak a teljesítés alatt lévő megrendelésekre. Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes szerződési feltételeket.

A webáruházban csak cselekvőképes természetes illetve jogi személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a megrendelő és a Whey-protein.hu között, mint távollévők között kötött szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. Whey-protein.hu kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására, a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt terméket átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.

A szerződés oly módon jön létre, hogy a megrendelő a webáruházban kiválasztott tételeket elektronikusan megrendeli. A megrendelési folyamat során Ön megismeri a termékeket, annak paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, az árakat és fizetési feltételeket és a termék átvételének módját. A megrendelés érvényesítéséhez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket.

 

A szerződő felek

A szerződés a Whey-protein.hu mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Whey-protein.hu az általa üzemeltetett weblapon keresztül leadott rendelésekért felel, azokat nyilvántartja és a szerződés keretei között teljesíti. A rendelés elfogadásához az Ön, vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap regisztrációs oldalán kell megadni. A hiányosan, hamisan, vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak a rendelést töröljük és a teljesítésétől indoklás nélkül elállunk. A rendelés státuszáról e-mailben értesítjük.

Jótállás, szavatosság, elállás

A vásárló elállási jogai:

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni( a megrendelés napján ,ha hétköznap ,akkor 12 óráig,ha hétvégén történik a rendelés akkor az ezt követő első munkanap 12 óráig)
Ezt az igényét jelezheti ügyfélszolgálatunkon  az info@whey-protein.hu email címen.
Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli.

Amennyiben az átvett termék hibás, vagy a szállítás során megsérült, esetleg a szavatossága lejárt, azt díjmentesen kicseréljük, kivéve, ha azt a termék információs lapján jelöltük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük, a termék előzetes visszaküldése, illetve a cég székhelyére vagy telephelyére történő visszaszállítás esetén. A termék cseréje csak eredeti, bontatlan csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges.

A Whey-protein.hu tizennégy munkanapon belüli indoklás nélküli elállási jogot biztosít. Elállás esetén az értékesítő a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul – abban az esetben, ha a termék már a fogyasztóhoz került, a terméknek az eladóhoz való visszaérkezésekor –, de legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaérkezését követő 14 napon belül visszatéríti. Az elállás miatt felmerült költségek rendezése a távollévők között kötött szerződésekről szóló törvény alapján történik. Amennyiben a törvénytől eltérő szavatosságot, vagy jótállást biztosít az eladó, minden esetben az értékesített termék információs lapján teszi közzé. Az információs lapon található eltérő szavatossági és jótállás vállalását jelen szerződéssel együtt kell értelmezni.

A Whey-protein.hu kellékszavatosságot vállal az általa értékesített termék után, amennyiben az nem felel meg a szerződéssel elérni kívánt célnak, vagy a rendeltetésszerű használat követelményeinek a teljesesítés időpontjában.

 

 

Az elállás során:

  • – a vevő viseli az elállásból eredő minden felmerülő költséget(visszaküldés költsége)
  • – előbb kell a terméket visszajuttatni az eladónak, minthogy a vásárló a vételárat visszakapja
  • – a termék csak eredeti, bontatlan csomagolásban, az eredeti okmányokkal és számlával együtt szolgáltatható vissza

A fogyasztó a kifogásait a vásárlói ügyfélszolgálat keretei között érvényesítheti.

 

Árak

A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék bruttó (áfával növelt) eladási ára vagy külön-külön szerepel a bruttó és a nettó (áfa nélküli) ár is. Ezen kívül a „Szállítás” menüpont alatt található a szállítási szolgáltatás költsége. Az eladási ár ennek megfelelően a termék adott pillanatban érvényes vételárából, az esetleges kedvezményekből, valamint a szállítási árból tevődik össze, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés(ek) bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnének, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

Az árak folyamatosan követik a beszerzési árak változásait. Ezért az eladó fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát, amely a már megrendelt termék árát is érintheti. Ha azonban ez utóbbi bekövetkezne, a Whey-protein.hu előzetesen egyeztet a vásárlóval és a vásárlónak lehetőséget biztosít az új ár elfogadására vagy a vásárlástól – minden következmény nélkül – történő elállásra. Nagyobb összegű vásárlás esetén a Whey-protein.hu fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlóval egyeztetve előlegfizetést kérjen.

A webáruházban található termékkínálat nem az aktuális készletet, hanem a lehetséges választékot tartalmazza! Előfordulhat, hogy a vásárló által megrendelt terméket a Whey-protein.hu már nem tudja beszerezni. Ebben az esetben a Whey-protein.hu -ot kártérítési kötelezettség nem terheli.

Az akciós termékek esetében előfordulhat, hogy az akciós ár csak a készleten lévő termékre érvényes.

 

 

Az eladó felelőssége

A Whey-protein.hu nem vállal felelősséget az információs oldalon esetlegesen előforduló elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért.

A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, illetve az adott termékre nagymértékben hasonlító termék képét ábrázolják. Az egyes termékek mellett néhol azonos, de más ízű termék képét jelenítjük meg, ha az adott ízű termék képe nem áll rendelkezésre. Mindezek ellenére a Whey-protein.hu törekszik a minél pontosabb tájékoztatásra.

Az árváltozás jogát fenntartjuk. A Whey-protein.hu fenntartja magának a jogot a felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó törlésre, szüneteltetésére, változtatásra bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű, vagy részleges megszüntetésére. Az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal. Mivel a Whey-protein.hu mint kereskedő lép fel a gyártó(k) és a vásárló között, ezért nem vállal felelősséget, semmilyen olyan kárért, amely a vásárlás után közvetlenül, vagy közvetve a megvásárolt termékkel kapcsolatos. Ön kijelenti, hogy a harmadik személy által a Whey-protein.hu -on keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be a Whey-protein.hu -ot, és dolgozóit. Ezen ügyek intézése csak a gyártó és a vásárló hatáskörébe tartozik.

 

A vásárló felelőssége

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt terméket tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Whey-protein.hu számára. A Whey-protein.hu ilyen esetben a többletköltséggel megterheli megrendelő virtuális számláját, és annak teljesítésekor a többletköltség összegéről számlát állít ki.

A Rendelés menete:

http://www.whey-protein.hu/uezletszabalyzatinfok/a-rendeles-menete.html

Fizetési Információk:

http://www.whey-protein.hu/uezletszabalyzatinfok/fizetesi-informaciok.html

Szállítási Információk:

http://www.whey-protein.hu/uezletszabalyzatinfok/szallitasi-informaciok.html

Adatvédelmi irányelvek:

http://www.whey-protein.hu/uezletszabalyzatinfok/adatvedelmi-iranyelvek.html

Pénzügyi elszámolás

Az eladó a termék kiszállításakor minden esetben számlát küld, amelyet utánvét esetében a termék átvételekor kell egy összegben kifizetni.

Előreutalás esetén az alábbi bankszámlára várjuk a megrendelés ellenértékét:

Lógó József E.V
Bankszámlaszám 12065006-01416678-00100002